Quentin Lacointa

T2F, een accountantskantoor dat Trezy aan al zijn cliënten heeft aanbevolen

August 18, 2022
Restaurant

Interview met Thibault Faure, CEO van T2F

T2F is een accountantskantoor met meer dan 450 klanten. Ze opereren op twee verschillende locaties: Parijs en Toulouse. Thibault Faure, CEO van T2F was een van de initiatiefnemers van Trezy.

Waarom trok Trezy je aan?

Trezy beantwoordde aan een groeiende behoefte die ik bij minstens de helft van mijn klanten zag. Dit is de behoefte aan een beter zicht op hun financiële prestaties. Sinds de pandemie is het aantal aanvragen hiervoor geëxplodeerd en is de manier waarop we zaken doen totaal veranderd...

Wat zijn de grenzen van uw vroegere processen en hulpmiddelen?

We hebben een zware fiscale kalender en moeten daar omheen werken. Sommige van onze klanten vragen om maandelijkse verslagen voor hun activiteiten.

Voor onze grotere klanten hebben wij een toegewijd boekhoudkundig team dat diensten van hoge kwaliteit aanbiedt tegen een kostprijs die zowel voor ons als voor onze klant aanvaardbaar is. Onze kleinere klanten bevelen wij zelden aan om gebruik te maken van onze maandelijkse rapportering, aangezien dit meestal arbeidsintensief en duurder is.

Een restaurantbedrijf dat Uber Eats of Deliveroo gebruikt, ontvangt bijvoorbeeld elke maandag de factuur van de week ervoor. Dit betekent dat we bijna elke maand de eerste en laatste factuur van de maand moeten splitsen om de vergoeding aan de juiste maand toe te wijzen. Die informatie staat niet op de factuur, dus moeten we inloggen in de backoffice van Uber Eats en Deliveroo om te zien welke bedragen bij welke maand horen.

Als we dit niet zouden doen, zouden de maandelijkse prestaties van het bedrijf niet accuraat zijn, aangezien het percentage van de commissie van maand tot maand zal verschillen. Dit is een van de vele voorbeelden die aantonen waarom maandelijkse rapportage duurder is en meer werk van onze kant vergt.

Een ander probleem bij het verstrekken van dit soort rapporten is de grote afhankelijkheid van de bedrijfscontext. Zo eisen wij van kleine winkeliers dat zij ons maandelijks al hun bonnen, facturen en voorraden doorgeven. Dit wordt zelden gedaan voor grote bedrijven (de maandelijkse voorraadberekening). Zelfs voor kleine ondernemers die zeer ijverig zijn, zullen zakelijke noodgevallen een hogere prioriteit hebben dan ons op tijd alle benodigde documenten te geven. Hierdoor besteden wij extra tijd aan het opstellen van het rapport, wat ons ertoe dwingt een hogere prijs aan te rekenen aan de kleine onderneming voor deze dienst.

Trezy genereert sneller dan wie ook nauwkeurige ramingen van de financiële prestaties van kleine bedrijven.

Denk je dat je een deel van je omzet verliest door Trezy aan te bevelen?

Helemaal niet.

Ongeveer 20% van onze omzet komt voort uit het genereren van rapporten. Het grootste deel komt van een verzoek van buiten de operatie zoals van investeerders, banken, CEO's, aandeelhouders, of vanwege een audit behoefte. Trezy stelt ons in staat een betere service te verlenen aan onze kleine zakelijke klanten die daar de middelen niet voor hebben.

Het goede van Trezy is dat het gebruik maakt van het werk dat wij doen om nauwkeurigere ramingen te maken, zodat er van geen kanten dubbel werk is.

Trezy vergroot het dienstenpakket dat een accountantskantoor kan aanbieden.

Welke andere voordelen brengt de implementatie van Trezy met zich mee?

De communicatie met onze klanten verloopt vlotter. Met toegang tot 10.000 tools geeft Trezy ons automatisch toegang tot de ontvangstbewijzen van onze klanten en weten zij in real time welke ontvangstbewijzen nog ontbreken.

Trezy creëert een soepele samenwerking met accountants zonder de huidige processen te veranderen.

arrow doodle icon

Besteed meer tijd aan je zaak.
Niet je financiën.

Je bent de baas. Niet een accountant.

• Geen onderhoud.
• Geen financiële kennis nodig.
• Binnen 5 minuten aan de slag.