Pierre Baudis

Wat is de Quick Ratio en hoe bereken je het?

Wat is de Quick Ratio? Hoe bereken en gebruik je het voor jouw bedrijf?

De Quick Ratio, ook wel bekend als een Acid-test, is er om je te helpen je liquiditeit in te schatten. Maar wat is de Quick Ratio precies, en hoe kun je hem het beste berekenen? 

In dit artikel gaan we het doornemen!

<Featured Snippet> Wat is de Quick Ratio?

De Quick Ratio, ook wel bekend als de Acid-test of Liquiditeitsratio helpt een bedrijf te beoordelen of het in staat is zijn kortlopende schulden te voldoen. 

We noemen dit Quick Ratio genoemd omdat datgene wat snel in geld kan worden omgezet afzet wordt tegen het geld dat je binnen maximaal een jaar verschuldigd bent.

In tegenstelling tot de current ratio houdt de quick ratio geen rekening met de inventaris van een bedrijf. Hij is dus erg nuttig voor bedrijven die hun voorraad een hele tijd bijhouden, zoals luxe-artikelen, autohandelaars & electronicazaken.

"Als je een voetbalteam samenstelt uit alle activa, worden voorraden als laatste gekozen. In vergelijking met vorderingen of banksaldo, worden ze trager omgezet in cash. Deze ratio richt zich op het vermogen van het bedrijf om korte termijn activa te mobiliseren."

Waarom is de Quick-ratio belangrijk voor je bedrijf?

De Quick-Ratio is zeer nuttig om de prestaties van je bedrijf te volgen. Het is ook een belangrijke graadmeter voor banken en investeerders. 

Als je ratio lager is dan 1, zal je bedrijf waarschijnlijk in de nabije toekomst in financiële problemen komen, omdat je misschien niet in staat bent om je kortlopende schulden te betalen, waardoor je bedrijf in gevaar komt.

Als je Quick ratio te hoog is, heeft je bedrijf veel liquide middelen. Dit kan helpen om potentiële investeringen te ondersteunen, aangezien liquiditeiten je in staat stellen om aan je verplichtingen te voldoen.

"Neem het met een korreltje zout, afhankelijk van hoe zwaar je voorraden wegen in  je vlottende activa. Een ratio van minder dan 1 is niet altijd een slecht teken, het getal zal in perspectief moeten worden geplaatst!"

Het hebben van een hoge Quick Ratio kan ook wijzen op sub-optimaal liquiditeitsbeheer. Je zou het kunnen gebruiken om je bedrijf beter te laten groeien door bijvoorbeeld een investering.

Laten we nu eens kijken hoe je de Quick Ratio kunt berekenen.

Hoe bereken je de Quick Ratio?

Het berekenen van de Quick Ratio is simpelweg het vergelijken van de vlottende activa met de kortlopende schulden, exclusief inventaris.

Vlottende activa zijn je banksaldi, de debiteuren (het geld dat je nog tegoed hebt), en je liquide middelen (beschikbare contanten).

Vlottende passiva zijn de verplichtingen die je binnen een jaar moet betalen. Daartoe behoren bankleningen, te betalen rekeningen, lonen, leasebetalingen en te betalen inkomstenbelastingen.

De formule is als volgt : 

VLOTTENDE ACTIVA - VOORRADEN ÷ VLOTTENDE PASSIVA

Voorbeeld : Je vlottende activa bedragen 5000€, je voorraden 1500€ en je kortlopende schulden 2000€. 

5000€ - 1500€ ÷ 2000€ = 1,75

"Een quick ratio van bijna 1 voor bedrijven met grote voorraden is een echt een uitzondering! Afhankelijk van je sector zal de impact van de voorraden meer of minder belangrijk zijn. Het cijfer zal pas zin hebben wanneer het wordt vergeleken met de gemiddelde ratio van bedrijven in dezelfde sector!"

Hoe gebruik je de Quick Ratio?

Zoals met vele prestatiemaatstaven voor je bedrijf, geeft de quick ratio je inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf. 

  • Evalueer je liquide middelen. Is er genoeg  geld om de kortlopende schuldverplichtingen te dekken, en kun je misschien zelfs wat geld gebruiken om je bedrijf beter te laten groeien? 
  • Het helpt je om inzicht krijgen in de vraag of je bepaalde vaste activa moet omzetten in liquide activa.
  • Je krijgt inzicht in de gemiddelde betalingstermijnen van klanten. Kunnen die verkort worden?

Onthoud: de Quick Ratio is anders dan de Current Ratio. Hoewel het allebei liquiditeitsratio's zijn, houdt de Quick Ratio geen rekening met voorraad/inventaris. Het geeft daarom een meer conservatieve beoordeling van de liquiditeitspositie van je bedrijf. Of je de ene of de andere gebruikt, hangt af van de aard van je bedrijf. De hoeveelheid voorraad weegt uiteraard zwaar mee in het verschil tussen de twee ratio’s.

"Het is moeilijk om er iets zinnigs over de Quick Ratio te zeggen zonder het te vergelijken met andere bedrijven. In tegenstelling tot de current ratio, die in absolute termen kan worden geïnterpreteerd."

Direct inzicht in je Quick Ratio met Trezy

De liquiditeit van je bedrijf is belangrijk. Het moet worden gemonitord en optimaal worden benut zodat je geen kansen laat liggen en niet in de problemen komt. Trezy automatiseert al die saaie processen! Het bespaart je tijd en doe het werk voor je, zodat jij niet meer het risico loopt om fouten te maken in een spreadsheet!

Zoals we zagen, is alleen het berekenen van de Quick Ratio nuttig, maar er zijn zo veel meer indicatoren om bij te houden om een succesvolle onderneming te runnen! Jouw financieel beheer verdient een tool die elke inkomende of uitgaande transactie kan bekijken, classificeren en in perspectief kan plaatsen zodat je altijd duidelijke inzichten hebt. 

 

Met Trezy, de cashflow tool, kun je de beschikbare liquiditeiten in de gaten houden om de beste beslissingen te nemen en snel acties te ondernemen voor je bedrijf. 

Je kunt het nu gratis uitproberen!

Interview met "Le Khey de la compta", wat letterlijk "De boekhoudkundige bro" betekent. Je kunt zijn grappige tweets en posts volgen op instagram @comptabeasy 

Vertel ons erover!

Het is het kleine broertje van de current ratio, het is dezelfde formule met uitzondering van één detail, we halen de waarde van de voorraden uit de vlottende activa! 

Als je een voetbalteam samenstelt uit alle activa, worden de voorraden als laatste gekozen. In vergelijking met vorderingen of je banksaldo zetten zij zich langzamer om in liquide middelen. Vandaar hun uitsluiting uit de formule, aangezien deze ratio focust op het vermogen van de onderneming die op korte termijn beschikbaar is. 

Dit is een ratio die met een korreltje zout moet worden genomen, afhankelijk van hoe groot je voorraden zijn in je vlottende activa! Een ratio van minder dan 1 is niet altijd een slecht teken, het getal zal moeten worden gerelativeerd.

Wat zou u tegen een jonge ondernemer zeggen over de quick ratio?

Als de current ratio je bang maakt, vermijd dan de quick ratio; die kan nog enger zijn. Maar maak je vooral niet teveel zorgen. 

In de eerste maanden, wanneer de aankopen toenemen om voorraden op te bouwen voor de komende productlancering, is het mogelijk dat het grootste deel van de vlottende activa van het bedrijf uit voorraden bestaat.

Hoe zit het met een meer volwassen bedrijf?

Voor bedrijven die al wat langer mee doen, kan de quick ratio een goede indicator zijn om te zien hoe sterk ze in de wedstrijd staan. 

Een quick ratio van bijna 1 voor bedrijven met grote voorraden is een echt een uitzondering! Afhankelijk van je sector zal de impact van de voorraden meer of minder belangrijk zijn. Het cijfer zal pas zin hebben wanneer het wordt vergeleken met de gemiddelde ratio van bedrijven in dezelfde sector!

Hoe kun je de quick ratio het beste vertalen? 

Voor een bedrijf dat geen voorraden heeft, zoals de zakelijke dienstverlening, zal de quick ratio gelijk zijn aan de current ratio. Daarom is het vooral interessant voor bedrijven met grote voorraden - zoals bijvoorbeeld supermarkten.

Het is moeilijk om iets zinnigs te zeggen over je quick ratio zonder deze te vergelijken met anderen. In tegenstelling tot de current ratio, die in absolute termen kan worden geïnterpreteerd.

Gezien het liquide karakter van voorraden is de quick ratio echter eerder een indicator dan een leidraad in het dagelijkse financiële beheer van je onderneming.

trezy software
arrow doodle icon

Besteed meer tijd aan je zaak.
Niet je financiën.

Je bent de baas. Niet een accountant.

• Geen onderhoud.
• Geen financiële kennis nodig.
• Binnen 5 minuten aan de slag.