Pierre Baudis

Wat is de Current Ratio? Hoe bereken je het en gebruik je het voor je onderneming?

De Current Ratio omvat vlottende activa en kortlopende schulden. Het is in het bijzonder nuttig voor bedrijven die hun producten snel verkopen. Supermarkten en restaurants gebruiken de Current Ratio bijvoorbeeld vaak omdat ingekochte goederen snel in geld worden omgezet. 

Het is belangrijk om de Current Ratio niet met de Quick Ratio te verwarren! Ze evalueren allebei de liquiditeit van een bedrijf, maar de Current Ratio kijkt ook naar de voorraad en de Quick Ratio doe dit niet. Het gebruik van de een of de ander hangt vooral af van de bedrijfssector en hoe snel inventaris wordt omgezet in cash. Als je bijvoorbeeld een hamburgertent of een avondwinkel runt, zal de Current Ratio een belangrijke maatstaf zijn, terwijl de Quick Ratio beter geschikt is voor een kunsthandelaar.

Waarom is de Current Ratio eigenlijk belangrijk voor je onderneming?

Er zijn verschillende gevallen waarin de Current Ratio nuttig kan zijn, zoals : 

  • Het wekken van vertrouwen bij banken en investeerders. Een hoge current ratio bewijst dat je je kortetermijnverplichtingen makkelijk kunt terugbetalen. Het maakt hen dus een stuk zekerder van een rendement op hun investering.
  • De current ratio is zeer nuttig om je bedrijf te vergelijken met concurrenten. Hoe gezond is je liquiditeitssituatie in vergelijking met de gemiddelden in de sector?
  • Beoordeel of je debiteuren snel genoeg terugbetalen, en wat de impact is van langere of kortere terugbetalingstermijnen.
  • Begrijp of uw aandelen genoeg geld opleveren! Je zou er wat van kunnen verkopen om je bedrijf wat liquiditeit te geven

Nu we hebben besproken wat de Current Ratio inhoudt en hoe belangrijk hij is, is het tijd om te zien hoe hij wordt berekend.

Hoe bereken je de Current Ratio?

Net zoals bij de Quick Ratio, is het beter om een Current Ratio te hebben boven de 1. Onder de 1, betekent dit dat je meer verplichtingen hebt (schuld) dan cash en inventaris om het in evenwicht te brengen. Het is dus erg belangrijk om dit in de gaten te houden! 

 

Om je Current Ratio te berekenen, vergelijk je de vlottende activa met de vlottende passiva.

 

Vlottende activa zijn is je banksaldo, de debiteuren (geld dat je nog moet krijgen), je liquide middelen, en de voorraden.

 

Kortlopende schulden zijn de openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.

 

De current ratio wordt berekend als:

 

CURRENT ASSETS ÷ CURRENT LIABILITIES = CURRENT RATIO (X : 1)

Hoe kun je de current ratio het best gebruiken voor je bedrijf?

Bij het interpreteren van de Current Ratio is het aan te raden om rekening te houden met de volgende punten: 

  • Een Current Ratio van minder dan 1 betekent dat je bedrijf meer schulden heeft dan voorraden en liquide middelen. Het betekent dat je bedrijf in de nabije toekomst in liquiditeitsproblemen kan komen.
  • Een Current Ratio van 1,5 wordt als de norm beschouwd, maar het hangt echt af van de sector en het type bedrijf. Zet je resultaten dus af tegen die van anderen uit dezelfde sector.
  • Een zeer hoge Current Ratio (meer dan 2) betekent niet altijd dat je bedrijf gezond is. Te veel liquiditeit kan betekenen dat je liquide middelen niet optimaal worden benut en beter ingezet kunnen worden.
De Current Ratio, liquiditeit en je cash flow management, het kan allemaal met Trezy!

De liquiditeit van je bedrijf is belangrijk. Ze moet worden bewaakt en optimaal worden benut!

De beste manier om dat te doen is door in real time en 24/7 toegang te hebben tot je cashflow.

De boekhouder is er om het verleden uit te leggen. Met Trezy zie je huidige situatie en kun je in de toekomst kijken!

Interview met "Le Khey de la compta", letterlijk "De boekhouder bro". Je kunt zijn grappige tweets en posts volgen op instagram @comptabeasy

 

Wat zou je tegen een jonge ondernemer zeggen over de Quick Ratio?

Je zult online lezen dat een ratio groter dan 1 betekent dat de onderneming in staat is haar vlottende passiva te financieren met haar vlottende activa, dus dat het allemaal goed is. Een ratio kleiner dan 1 betekent het tegenovergestelde... Je zou kunnen zeggen "Bedankt, maar wat betekent dat? " Toch?

 

Dit is het soort indicator waar je misschien liever niet kijkt wanneer je een bedrijf start, tenzij je van slapeloosheid en koud zweet houdt.

 

In het begin van je bedrijf zijn uitgaven vaak alles wat je hebt! Het bedrijf oprichten, voorraden aanleggen, zware investeringen... De schulden stapelen zich snel op.

 

Je ratio zou dus wel eens onder de 1 kunnen liggen. Lastig... Zeker! Maar in deze levensfase van je bedrijf is dat niet abnormaal. Kom op, laten we ons blijven richten op de toekomst en het tij keren!

 

Hoe zit het met een meer volwassen bedrijf?

Deze bedrijven zijn vaak wat stabieler. Voor meer volgroeide bedrijven gaat het er niet alleen om dat ze vlottende passiva kunnen betalen met vlottende activa. Het doel is een ratio te hebben die vergelijkbaar is met die van bedrijven in dezelfde sector en van dezelfde omvang!

 

Streef niet naar een verhouding die door het dak gaat! Dat zou betekenen dat je bedrijf al dat hardverdiende geld aan het oppotten is. Als je rekening vol staat geld, kan het worden geïnvesteerd om nog meer geld te verdienen.

Hoe gebruik je het best

De current ratio is het beste voor je wanneer jouw bedrijf op kruissnelheid is gekomen! Doe nog maar geen dutje! Je komt dan in de oprichtingsfase, de groeifase, of elke fase die ongewone schommelingen in liquiditeit met zich meebrengt. Deze ratio zal tijdelijk zijn relevantie verliezen. Zoals op Youtube of Tiktok wanneer je niet unfollowt, maar de notificatiebel onttrekt! Deze indicator moet dus met dit alles in het achterhoofd worden gebruikt.

 

 

trezy software
arrow doodle icon

Besteed meer tijd aan je zaak.
Niet je financiën.

Je bent de baas. Niet een accountant.

• Geen onderhoud.
• Geen financiële kennis nodig.
• Binnen 5 minuten aan de slag.